Archive: Sri velj 2016

Naša cloud rješenja u medijima

U ovomjesečnom izdanju časopisa VIDI, u sklopu posebnog priloga Najbolje od hrvatskog clouda, predstavljene su dvije usluge Megatrend poslovnih rješenja – Virtualni data centar i REDOK sustav za razmjenu elektroničkih dokumenata. Renato Telen, voditelj data centra, predstavio je sve prednosti korištenja naših cloud usluga pohrane podataka… Continue Reading