Archive: Pet lis 2019

SQream DB – baza podataka za brzu analizu velikih skupova podataka

Modernizacijom digitalnog dijela poslovanja u skladu s trenutnim tehnološkim zahtjevima svjetskog tržišta, fokus na brzinu obrade digitalnih podataka i njihovu količinu sastavni je dio svake moderne tvrtke. Korištenjem i obradom podataka iz raznih izvora sama se količina podataka za analizu i prikaz povećava, a sama brzina obrade pada. „Tradicionalne“ baze… Continue Reading