Cloud Pak for Data

IBM Cloud Pak for Data – najmodernije rješenje za obradu i analizu podataka

Svaka tvrtka koja želi zadržati konkurentnost na tržištu u skladu s razvojem digitalnih tehnologija svakodnevno se susreće sa sve bržim tempom inovacija i razvoja dostupnih rješenja.

Jedna od ključnih vrijednosti na koje se potrebno fokusirati, a koja se često previdi u standardnom poslovanju, podaci su kojima tvrtka raspolaže. Organizacijom i analizom podataka u poslovanju moguće je stvoriti dodatne prilike za zaradu, povećati konkurentnost i tržišni udjel te ubrzati isporuku proizvoda na tržište.

Kao najmodernije rješenje za prikupljanje, obradu i analizu podataka možemo
preporučiti IBM Cloud Pak for Data. Riječ je o integriranoj cloud platformi koja čini zasebni dio
ukupne ponude IBM Cloud Pak platformi i služi za obradu te analizu podataka. U poslovne procese implementira napredni AI i služi za modernizaciju načina kako tvrtke prikupljaju, organiziraju i analiziraju podatke.

Najveća vrijednost ovog sustava leži u činjenici da je kompletan set alata i servisa potrebnih za
rad s podacima implementiran u jednu integriranu platformu, čineći troškove za
hardversku infrastrukturu manjima te smanjujući potrebno vrijeme i resurse za implementaciju i
održavanje. IBM Cloud Pak for Data sustav je podijeljen na mikroservise, čime s većim
brojem manjih, aplikativno fokusiranih, servisa ostvaruje znatno ubrzanje rada i raspodjelu opterećenja po fizičkom klasteru servera za najučinkovitije ispunjavanje zadanih zadaća i samim
time prati trend razvoja modernih softvera. 

IBM Cloud Pak for Data može se implementirati na tri različita načina: On Premise, Hybrid i Cloud.

Ako želite

– smanjiti troškove učinkovitijom obradom podataka i analitikom koristeći jedinstveni set proizvoda uz kvalitetniji utrošak resursa

– isporučivati agilno i kontinuirano nove analitičke proizvode kroz DevOps

– podići produktivnost i kooperaciju na jedinstvenoj integriranoj platformi

javite se našim stručnjacima!