Vijesti

Mreža članak: Virtualna asistencija

fran.strajher@megatrend.com

Obrada prirodnog jezika (engl. Natural Language Processing, skraćeno NLP) odnosi se na područje koje pomoću lingvistike i umjetne inteligencije (strojnog/dubokog učenja) pokušava dati kompjutorima vještinu čitanja i razumijevanja ljudskih (prirodnih) jezika.

Pročitajte više o prednostima korištenja virtualnih asistenata, u članku koji je za časopis Mreža, pripremio naš Domagoj Marić, voditelj odjela za podatkovnu znanost. 

Za više informacija kontaktirajte nas na tel. +385 1 4091 300 ili e-mail: poslovna.rjesenja@megatrend.com.