Store Check

Potreba za digitalizacijom kontrole operativnog poslovanja u maloprodaji

Trgovina je oduvijek bila jedna od najdinamičnijih industrija uopće a s pojavom internetskih trgovina i njihovim nezaustavljivim rastom zadnjih godina, sve  je naravno postalo još dinamičnije. Ukoliko ste trgovac koji ima mrežu stacionarnih poslovnica vjerojatno ste već odavno postavili strategiju kojom ćete dodatno osnažiti vaš format jasnim definiranjem vašeg pozicioniranja u odnosu na konkurenciju u svim klasičnim strateškim stupovima svakog trgovca kao što su asortiman, cjenovna politika, lokacija i izgled tj. opremljenost poslovnica te nivo usluge. Isto tako vjerojatno ste prihvatili činjenicu da je današnji kupac „razmažen“ intenzivnom  komunikacijom s web trgovinama pa ste i vi zaronili u digitalizaciju s jedne strane te pojačano i višekanalno komunicirate s vašim kupcima, a s druge strane dodatno ste modernizirali vaše informacijske sustave. No važno pitanje koje se postavlja vezano je uz mogućnosti koje se digitalizacijom otvaraju a vezane su uz bitne procese upravljanja – jeste li nešto promijenili u načinu kojim upravljate vašom maloprodajnom mrežom tj. vodite li i dalje operacije u maloprodaji odnosno vaš core business kao i do sada?

Kako sa što manje zaposlenika osigurati besprijekorno operativno poslovanje?

Bez obzira koji tip robe danas prodajete u vašem lancu trgovina, jedan izazov sigurno je svakodnevno prisutan – kako sa što manje zaposlenika osigurati besprijekorno operativno poslovanje. Naime činjenica je da vam niti najbolja strategija neće pomoći bez pravilne provedbe na prodajnoj razini. Pritisak na broj zaposlenika je danas sveprisutan i može imati različite uzroke, od pojačane konkurentske utakmice i pritiska na profitabilnost koju svakako dodatno zaoštravaju sve agresivniji online trgovci, do sve značajnijeg nedostatka radne snage – to je trend koji će sigurno nastaviti rasti. S druge strane kupci su sve zahtjevniji i jednostavno očekuju da su trgovine u koje ulaze čiste i uredne, police moraju biti popunjene i sva roba mora biti vidljiva i jasno označena i izložena. I taj trend, sasvim je sigurno, neće nestati. To znači da je prodajna organizacija vašeg trgovačkog lanca pod sve većim pritiskom zbog ova dva oprečna trenda i mora tražiti nove načine kako povećati vlastitu efikasnost i produktivnost.

Stare taktike „bržeg trčanja“ odnosno optimizacije putanja onih koji se brinu za pravilnu egzekuciju, a to su voditelji poslovnica i njihovi šefovi – regionalni voditelji, je sigurno kod nekih trgovaca došla do limita. Većina trgovaca ima jasno razrađene zadatke za svoje regionalne voditelje no oni su isto tako u većini slučajeva mnogobrojni, raznovrsni i kompleksni. Svaki posjet poslovnici trebao bi uključiti provjeru urednosti, provjeru ispunjavanja zakonskih normi, provjeru popunjenosti polica i sukladnosti s planogramima, izloženost promocija i sekundarnih izlaganja, te posebno provjeru onih stvari kojima ste u vašoj strategiji jasno definirali odmak od konkurencije – to će kod nekoga biti svježina voća i povrća a kod nekoga masivno izlaganje promocijskih artikala i slično. Sve te provjere rješavaju se famoznim check-listama no pravo pitanje je – kako će direktor prodaje imati informaciju što mu se dešava u poslovnicama u svakome trenutku tj. kako će obraditi sakupljene podatke te kako će osigurati uniformno provođenje operativnih zadataka u cijeloj mreži te raditi benchmarke na nivou regija ili klastera poslovnica. Ti, naizgled jednostavni, zahtjevi ne mogu se odraditi nikakvim pametnim i distribuiranim excel tablicama.

Osim toga, informacije koje managerima trebaju su ponekad binarne prirode (odrađeno – da ili ne), ponekad se daju riješiti višestrukim izbornikom no mogu zahtijevati i kratki opis ili fotografiju. Osim toga, dinamika poslovanja zahtijeva i brzo slanje informacija u drugom smjeru, od centrale ka poslovnicama. Tako će na primjer direktor zbog reakcije na promociju konkurenta odlučiti aktivirati specijalnu promociju idući vikend – između zamisli i dobre provedbe obično je najveća prepreka nedovoljno brza i nedovoljno kvalitetna razmjena informacija. Cijene konkurencije treba također provjeriti, vrlo često su to ad hoc provjere uzrokovane brzim promjenama cijena kod vaših konkurenata. Ispitivanje zadovoljstva kupaca je također nešto čime ćete se danas, a pogotovo u budućnosti, baviti sve češće i u sve kraćim ciklusima. Kako je zaposlenika sve manje, sve više i intenzivnije ćete se baviti njihovim zadovoljstvom i raditi ankete i korektivne akcije. Sve u svemu – kolanje podataka i potreba za informacijama u realnom vremenu su sve intenzivniji i sve brži.

RješenjeDigitalizacija procesa kontrole operativnog poslovanja

Nekoliko bitnih značajki o zahtjevima na sustav koji bi riješio navedene izazove:

  • mogućnost brzog unosa podataka u online i offline modu i svakako podržavanje unosa putem mobilnih uređaja
  • podržavanje različitih tipova upitnika: binarna skala, višestruki odgovori, međusobno isključivi odgovori i sl.
  • povezanost s ERP-om, sustav mora pratiti hijerarhiju i organizacijsku strukturu prodajne organizacije
  • po mogućnosti automatsko povezivanje s geolokacijom
  • unos fotografija/odabir fotografija ili video zapisa
  • mogućnost izrade izvještaja i metrika, mogućnost usporedbe sa zadanim, ciljanim vrijednostima
  • mogućnost agregiranja izvještajnih podataka na različitim nivoima agregacije
  • mogućnost upravljanja vizualizacijama i tipovima prikaza
  • distribucija informacija prema pravima korisnika

Pored povezanosti s ERP-om, sustav očito mora imati i izvještajnu platformu koja će u idealnom slučaju biti već postojeća platforma u koju će se novi sustav dodatno integrirati.

Činjenica je da trgovci koriste različite ERP sustave za praćenje robnog poslovanja i da nije rijedak slučaj da su takvi sustavi rezultat vlastitog razvoja. Svaki trgovački lanac ima isto tako svoju, jedinstvenu hijerarhiju i strukturu prodajne organizacije i na kraju trgovački lanci koriste različite izvještajne platforme. Stoga je teško zamisliti plug in sustav koji će udovoljiti svim ovim zahtjevima.

Sa ciljem zadovoljenja gore navedenih zahtjeva, razvili smo rješenje „Store Check“ koje podržava sve navedene zahtjeve i uz implementaciju koja se provodi kroz nekoliko neovisnih koraka osigurava brze rezultate kako za operativce na terenu tako i za managere na svim razinama.