Osnovni podaci

Naziv tvrtke: MEGATREND POSLOVNA RJEŠENJA d.o.o. za informatička poslovna rješenja
Skraćeni naziv: MEGATREND POSLOVNA RJEŠENJA d.o.o
Upis u sudski registar: Trgovački sud u Zagrebu, Registarski uložak MBS 080502621
Iznos temeljnog kapitala: 160.000,00 Kn, uplaćen u cijelosti
Direktorica: Ivana Bošković
OIB: 94495978018
IBAN: HR6023800061180003696 kod Istarska kreditna banka Umag d.d., Ernesta Miloša 1, Umag
Sjedište: Velika cesta 47, 10020 Zagreb – Odra
Adresa: Bani 75, 10010 Zagreb – Buzin
Telefon: +385 1 4091 200
E-mail: poslovna.rjesenja@megatrend.com