Hospitality Insights

Hospitality Insights platforma omogućava Vašem gostu vrhunsko iskustvo boravka prikupljanjem informacija, njihovom obradom i izvještavanjem prema managementu.

 • Ankete (Guest Satisfaction Survey) 

Putem anketa prikupljate povratne informacije od gosta – za vrijeme boravka (During the Stay Satisfaction Survey) i nakon boravka (Post Stay Satisfaction Survey). Način prikupljanja podataka može biti putem QR koda, e-maila ili touch screenova (Smiley face ankete).

 • Interne checkliste

Koristimo ih za interne operacije čime osoblje jednostavnije izvršava redovne zadatke, a management ima povratnu informaciju i uvid o izvršenom. Operativnim timovima štedi vrijeme i pojednostavljuje komunikaciju između voditelja i osoblja.

 • Pametna analitika i izvještajni alat 

Pomoću pametnih izvještaja lakše ćete uočiti trendove i eventualne probleme (Net Promotor Score, Customer Satisfacion Score, Custom izvještaji krojeni po mjeri korisnika).

Platforma ima mogućnost online i offline načina rada te omogućuje:

Različite tipove pitanja:

 • Binarna skala (da/ne)
 • Pitanja višestrukog odgovora
 • Međusobno isključivi odgovori
 • Ordinalna skala (ocjene npr. 0-10)
 • Likertova skala (ne slažem se, donekle se slažem…)

Različiti unos podataka:

 • Tekst
 • Audio
 • Video
 • Fotografija
 • Geo – lokacija

Različiti prikaz izvještaja putem metrika:

 • Net Promoter Score
 • Customer Satisfacion Score
 • Izvještaji prilagođeni ovisno o potrebama.

Na zahtjev moguće je povezivanje putem API integracije sa sustavima koje koristite (PMS; booking sustav..)

Podržane funkcionalnosti