Blog

Amazon Quicksight

Krunoslav Šaravanja

Amazon Quicksight je servis poslovne inteligencije protkan funkcionalnostima strojnog učenja, namijenjen računalstvu u oblaku, te je dio lepeze rješenja Amazon Web servisa (engl. Amazon Web Services). Kao i svakom drugom alatu poslovne inteligencije, krajnji cilj Quicksighta je pružanje podrške u procesu donošenja odluka izvlačenjem korisnih informacija iz podataka. Krajnji proizvod Quicksight servisa prema krajnjim korisnicima očitava se u izrađenim izvještajima i dashboardima koji su često oplemenjeni funkcionalnostima strojnog učenja, te se jednostavno mogu ugraditi u postojeće aplikacije i web portale. 

Slika 1. Izgled Quicksight dashboarda

Korištenje funkcionalnosti strojnog učenja 

Quicksight koristi robusne funkcionalnosti Amazon Web servisa kako bi uz strojno učenje i obradu prirodnog jezika omogućio dublju analizu poslovnih podataka. U nastavku teksta kratko ćemo objasniti funkcionalnosti prognoziranja, detekcije anomalija, kreiranja automatskih narativa i izrade vizualizacija putem obrade prirodnog teksta.

Prognoziranje – Quicksight korisnicima pruža mogućnost izrade predikcija bez obzira na njihovu razinu tehnološkog znanja. Uz samo nekoliko klikova alat uz pomoć Random Cut Forest algoritma izrađuje predikcije vodeći računa o kompleksnim problemima kao što su sezonalnost i trend, izdvojenice (engl. outliers) i null vrijednosti. 

Detekcija anomalija – detekcija anomalija omogućava konstantno analiziranje podataka po velikom broju pokazatelja u svrhu pronalaženja anomalija, tj. izdvojenica i otkrivanja skrivenih trendova u podacima.

Automatski narativi – automatski narativi pružaju nešto drugačiji način analize podataka u odnosu na standardne funkcionalnosti poslovne inteligencije. Oni se fokusiraju na opise poslovnih podataka pisane prirodnim jezikom kako bi se istaknule informacije od ključne važnosti. Quicksight automatski analizira izrađene vizualizacije i predlaže nekoliko njihovih tekstualnih analiza koje korisnik može podešavati.

Quicksight Q – Amazon Quicksight Q koristi obradu prirodnog jezika kako bi korisnicima dao odgovore na pitanja vezana uz njihove podatke. Q korisnici nemaju potrebu za upoznavanje s radom novih alata, niti moraju imati tehničko predznanje kako bi iz podataka izvukli korisne informacije. Q administratori kreiraju skupove podataka na temelju kojih se tehnologijama strojnog učenja i obrade prirodnog jezika krajnjim korisnicima pružaju odgovori na pitanja koja oni postavljaju unosom teksta. Tako npr. korisnici mogu saznati informacije o najprodavanijoj robi u željenom razdoblju po kupcima upisivanjem upita u tražilicu. 

Dodaj malo začina

Quicksight SPICE (Super-fast, Parallel, In-memory Calculation Engine) je tehnologija osmišljena za efikasno dohvaćanje analitičkih podataka uz visoke performanse. On predstavlja sloj koji podatke čuva u memoriji, što znatno ubrzava proces dohvata podataka u usporedbi sa standardnim pristupom slanja direktnih upita na baze u kojima se podaci nalaze. SPICE za postizanje visokih performansi dohvaćanja podataka koristi in-memory tehnologiju, stupčaste sustave pohrane podataka i strojno generiranje koda. Uz to, SPICE također replicira podatke, što velikom broju korisnika omogućava istovremeno provođenje analize bez gubitka performansi. Zbog toga neće doći do smanjenja performansi u vidu sporijih izvještaja niti ukoliko više desetaka tisuća korisnika istovremeno pristupi istom izvještaju.

Quicksight i postojeće aplikacije

Ukoliko korisnik želi izvještaje, vizualizacije i dashboarde izrađene u Quicksight-u ugraditi u postojeće aplikacije ili web portale Amazon i za to nudi jednostavno rješenje. Korištenjem API funkcionalnosti, ili još jednostavnije, kopiranjem koda za ugrađivanje, korisnici mogu ujediniti vlastite aplikacije s robusnim Quicksight analitičkim funkcionalnostima kako bi krajnjim korisnicima omogućili provođenje naprednih analitičkih operacija na zahtjev. Quicksight pruža mogućnost prilagođavanja dashboarda određujući količinu interaktivnosti, te dodavanjem prilagođenih tema i odabirom elemenata koji će u aplikaciji biti prikazani kako bi stvorili jedinstveno korisničko iskustvo. Na slici 2 prikazan je Quicksight dashboard ugrađen u Megatrend Hospitality Insights aplikaciju.

Slika 2. Embedded Quicksight

Amazon Quicksight i poslovanje

Arhitektura bez poslužitelja Quicksight korisnicima omogućava skalabilnost na veliki broj korisnika bez potrebe za upravljanjem, održavanjem, nadogradnjom ili migriranjem vlastitih poslužitelja. Uz to, Quicksight omogućuje povezivanje s velikim brojem izvora podataka kao što su AWS servisi (Redshift, Athena, S3, RDS, Aurora…), baze podataka trećih strana (Postgres, SQL Server, MySQL…), softver kao usluga aplikacija (Salesforce, JIRA, Github…) te različitih datoteka (Excel, CSV, JSON…).