Vijesti

Automatizacija zadataka vizualnog prepoznavanja

Josipa Jurić

Računalni vid je interdisciplinarno područje koje se bavi načinima kako računala mogu naučiti prepoznavati 2D i/ili 3D predmete s digitalnih slika ili videozapisa. Primjenom računalnog vida nastojimo postići da računala razumiju i automatiziraju zadatke koje su dosada mogli obavljati isključivo ljudi pomoću svog vizualnog sustava.

Računalni vid našao je primjenu u mnogim industrijskim granama.

Filip Štetić, injženjer strojnog učenja iz Megatrend poslovnih rješenja, pripremio je za časopis Mreža članak u kojem nas upoznaje s razvojem područja računalnog vida i njegovim najpoznatijim primjenama.