Megatrend poslovna rješenja d.o.o. Velika cesta 47 • 10020 Zagreb • Hrvatska
+385 (0)1 4091 300

Tvrtka Megatrend poslovna rješenja d.o.o. uspješno je završila projekt pod nazivom ”Digitalna transformacija poslovnih procesa kroz implementaciju integriranih aplikacija” za koji je ugovorila dodjelu bespovratnih sredstava iz fondova Europske unije.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 949.800,00 kuna, a iznos od 512.892,00 kuna (54% ukupne vrijednosti projekta) sufinancirala je Europska unija iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova – http://www.strukturnifondovi.hr/ iz natječaja Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a kroz IKT – 2, koji se financira iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u razdoblju od 2014.-2020., za projekt pod nazivom “Digitalna transformacija poslovnih procesa kroz implementaciju integriranih aplikacija”.

Kako bi tvrtka brzo i uspješno mogla reagirati na promjene u okruženju i uspješno poslovati, bilo je nužno osigurati dobre procese unutar tvrtke te iste automatizirati i podržati adekvatnom programskom podrškom.
Nabavom softvera za kontroling, izvještavanje i analizu, unos i obradu podataka, aplikaciju marketinga i elektroničkog planiranja poboljšano je osam poslovnih procesa; proces upravljanja ljudskim potencijalima, proces financija i računovodstva, proces upravljanja imovinom, proces marketinga, proces prodaje, proces strateškog planiranja, proces upravljanja rizicima i proces kontrolinga.


U sklopu projekta uloženo je vrijeme za analizu mogućih novih produkata, uspostavljanje procesa, prikupljanja ideja za nove produkte, uspostavljanje procesa razvoja i uvođenja novih produkata, kao temelj za izgradnju odnosa s novim klijentima, povećanje broja zaposlenih, povećanje prihoda i povećanje ulaganja u razvoj.
Projekt je trajao 12 mjeseci, od 04. studenog 2019. do 4. studenog 2020. godine.


Za više informacija o projektu molimo kontaktirajte Ivanu Bošković na email: ivana.boskovic@megatrend.hr

Projekt je sufinanciran od strane Europskog fonda za regionalni razvoj.

Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost poduzeća Megatrend poslovna rješenja d.o.o.

Newsletter