Vijesti

Megatrend Data Centar

fran.strajher@megatrend.com

Megatrend data centar nije pretrpio nikakve štete u nedavnom potresu. Svi sustavi cijelo vrijeme rade normalno i bez prekida. Nije bilo nikakvih poremećaja u pružanju usluga. Na lokaciji se nalazi dežurna ekipa koja osigurava kvalitetan i neometan pogon. Data centar je dizajniran i pogonjen visoko redundantnim sustavma koji su u vrijeme krize dokazali svoju svrhu. Sve operacije se odvijaju neometano i prema ugovorenim razinama usluge. Svi sustavi naših korisnika su dostupni i raspoloživi kao i uvijek.

Nakon potresa zgradu su pregledali stručnjaci i njihovo izvješće se nalazi u prilogu.

Megatrend data centar je u produkcijskom pogonu već punih 15 godina i svo to vrijeme pružao je svojim klijentima uslugu vrhunske razine, niti najnoviji događaji nisu poremetili našu kvalitetu usluge.

Pregled objekta Mani centar 75B