Vijesti

Megatrend & IBM STG event

Josipa Jurić

Megatrend & IBM STG event u petak, 12.06.2015., Karlovac – Hotel Korana Srakovčić.

Predavanja počinju u 11:00h a teme su Software Defined Storage, Flash Storage Systems i IBM Power 8. Predavanja će držati stručnjaci iz IBM-a i Megatrenda.

Iz iste tvrtke moguće je prijaviti 2 osobe (imenom i prezimenom). Predavanja se ne plaćaju.

Za više detalja i prijaviti se možete na e-mail: daniela.filipovic@megatrend.com

Više o lokaciji eventa možete provjeriti na ovom linku.