Vijesti

Nadica Ćurić – Segarić novo pojačanje MPR-a

Josipa Jurić

Tim Megatrend poslovnih rješenja dobio je pojačanje u Nadici Ćurić-Segarić koja se pridružila tvrtki kao IT konzultant.

Od početka svog profesionalnog djelovanja radila je na poslovima međunarodne veleprodaje u telekomunikacijama te je sudjelovala u radu međunarodnih telekomunikacijskih tijela i radnih skupina. Veći dio dosadašnje karijere provela je u HT-u, gdje je imala  ključnu funkciju upravljanja odnosima s mobilnim operatorima u RH. Od 2005. preuzima ulogu direktora Nacionalne veleprodaje unutar HT-a. Pored komercijalnih veleprodajnih usluga, bila je zadužena i za implementaciju  i operativno provođenje prodaje reguliranih veleprodajnih usluga unutar kompanije (IC fx, IC mob, implementacija CS/CPS usluge, WLR, ULL, BSA, NP fx i mob, VAS standardni uvjeti). Nakon odlaska iz HT-a karijeru nastavlja kao nezavisni konzultant za velike operatore u regiji, posebno prati regulirane usluge te njihovo end-to-end  (E2E) operativno provođenje u kompanijama, te podrškom u evaluaciji implementacije novih usluga na međuoperatorskoj razini. Nadica je diplomirala i magistrirala na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu te je završila Graduate School of Business Administration, Zuerich.

„Drago mi je što je došlo do suradnje između mene i Megatrenda.  Megatrend predstavlja etabliranu kompaniju na IT tržištu i rad u takvom okruženju je veliki poticaj. Sukladno tome, svoje dosadašnje radno iskustvo, posebno kao konzultantica,  namjeravam iskoristiti kako bih pridonijela Megatrendu u realizaciji poslovnih planova. Uvjerena sam kako će suradnja biti plodonosna i kvalitetna a sve u svrhu pronalazaka novih i kvalitetnih rješenja za naše korisnike“, izjavila je Nadica Ćurić – Segarić.