Vijesti

Reports on the Fly

Ivana.Crnoja

Internacionalni poslovni komunikacijski standardi (IBCS) Hichert – Faisst instituta predstavljaju set smjernica za izradu izvještaja, vizualizacija i poslovnih aplikacija. Svrha im je unificiranje prezentiranja poslovnih podataka kako bi se svim zainteresiranim osobama jasno komunicirao njihov sadržaj uz jednostavni i profesionalni izgled. Navedene smjernice stručnjaci iz područja kontrolinga kao i financija sve više i više prihvaćaju u svakodnevnom radu.
Uočivši potrebu za brzim izradama izvještaja koji uvažavaju spomenute standarde, izradili smo set prilagođenih izvještaja na IBM Cognos Analytics platformi.

Prednosti korištenja Reports on the Fly

Brzina i jednostavnost:

 • U svega par klikova možete imati gotove izvještaje
 • Kombinacije tablica i grafova nije potrebno raditi odvojeno te ih spajati u nadi kako će ostati poravnate
 • Svi stilovi i vizualne definicije su unaprijed određeni i primijenjeni na izvještaje te nije potrebno trošiti vrijeme uređujući ih

Trenutno u ponudi imamo sljedeće izvještaje:

 1. Bar Chart – Tablični pregled KPI-a grupiranih po vašoj želji. Delte su prikazane u izvještaju, a vi sami određujete kakav izračun delte želite.
 2. Calculated bar chart – Tablični pregled KPI-a grupiranih po vašoj želji, s unaprijed izračunatim i prikazanim deltama.
 3. Waterfal – Grafički kumulativni pregled KPI-a grupiranih po vašoj želji.
 4. Calculated waterfall – Grafički kumulativni pregled KPI-a grupiranih po vašoj želji, s unaprijed izračunatim i prikazanim deltama.
 5. Negative waterfall – Usporedni grafički prikaz stavaka vašeg RDG-a između dva perioda.
 6. Calculated negative waterfall – Usporedni grafički prikaz stavaka vašeg RDG-a između dva perioda, s unaprijed izračunatim i prikazanim deltama.
 7. Merged bar chart – Grafički uspoređuje 3 različita KPI-a tako da period prošle uspoređuje s periodom tekuće godine te nastavno s planom.
 8. Calculated merged bar chart – Grafički uspoređuje 3 različita KPI-a tako da period prošle uspoređuje s periodom tekuće godine te nastavno s unaprijed izračunatim trendom.

 1. Bar chart

Izvještaj služi za prikaz i usporedbu tri različite vrijednosti za određenu kategoriju. Kategorija i vrijednosti su prikazani u tabličnom obliku dok se usporedbe prve s drugom i prve s trećom vrijednošću prikazuju grafički. Za izradu izvještaja potrebni su sljedeći podaci: željena kategorija, tri vrijednosti koje se uspoređuju te željeni izračun usporedbe. Opcionalno se može dodati kategorija za grupiranje i izračun subtotala, te kategorija po kojoj se sortiraju podaci.

2. Calculated bar chart

Izvještaj služi za prikaz i usporedbu dvije različite vrijednosti za određenu kategoriju. Kategorija i vrijednosti su prikazani u tabličnom obliku dok se usporedbe prve s drugom vrijednošću prikazuju grafički. Za izradu izvještaja potrebni su sljedeći podaci: željena kategorija i vrijednosti koje se uspoređuju. Usporedba je prikazana kao apsolutna delta u prvom grafu te postotna delta u drugom grafu. Opcionalno se može dodati kategorija za grupiranje i izračun subtotala, te kategorija po kojoj se sortiraju podaci.

3. Waterfall

Izvještaj služi za prikaz dvije različite vrijednosti za određenu kategoriju. Kategorija je prikazana u tabličnom obliku dok su vrijednosti prikazane grafički. Za izradu izvještaja potrebni su željena kategorija i vrijednosti koje se uspoređuju. Opcionalno se može dodati kategorija za grupiranje i izračun subtotala, te kategorija po kojoj se sortiraju podaci.

4. Calculated waterfall

Izvještaj služi za prikaz i usporedbu dvije različite vrijednosti za određenu kategoriju. Kategorija je prikazana u tabličnom obliku dok su vrijednosti i usporedbe prikazane grafički. Za izradu izvještaja potrebni su željena kategorija i vrijednosti koje se uspoređuju. Usporedba je prikazana kao apsolutna delta u prvom grafu te postotna delta u drugom grafu. Opcionalno se može dodati kategorija za grupiranje i izračun subtotala, te kategorija po kojoj se sortiraju podaci.

5. Negative waterfall

Izvještaj služi za prikaz dvaju razdoblja računa dobiti i gubitka. Za izradu izvještaja su potrebne stavke računa dobiti i gubitka, njihovi nazivi, kategorija koja će prikazivati je li vrijednost stavke pozitivna ili negativna, kategorija koja će prikazivati je li stavka samostalna ili kumulativna te vrijednosti stavaka za oba perioda.

6. Calculated negative waterfall

Izvještaj služi za prikaz i usporedbu dvaju razdoblja računa dobiti i gubitka. Za izradu izvještaja su potrebne stavke računa dobiti i gubitka, njihovi nazivi, kategorija koja će prikazivati je li vrijednost stavke pozitivna ili negativna, kategorija koja će prikazivati je li stavka samostalna ili kumulativna te vrijednosti stavaka za oba perioda. Usporedba je prikazana kao apsolutna delta u prvom grafu te postotna delta u drugom grafu.

7. Merged bar chart

Izvještaj služi za prikaz vrijednosti na godišnjoj bazi po mjesecima. Vrijednosti prošle godine su prikazane transparentno u pozadini, vrijednosti tekuće godine su prikazane crnim stupcima od početka godine pa do zadnjeg mjeseca za koji postoje podaci, a za ostale mjesece sivim se stupcima prikazuju vrijednosti plana za tekuću godinu. Za izradu izvještaja su potrebne ostvarene vrijednosti prošle i tekuće godine te plan za tekuću godinu.

8. Calculated merged bar chart

Izvještaj služi za prikaz vrijednosti na godišnjoj bazi po mjesecima. Vrijednosti prošle godine su prikazane transparentno u pozadini, vrijednosti tekuće godine su prikazane crnim stupcima od početka godine pa do zadnjeg mjeseca za koji postoje podaci, a za ostale mjesece sivim se stupcima prikazuju izračunate vrijednosti trenda tekuće godine dobivene iz podataka za prošlu i tekuću godinu. Za izradu izvještaja su nam potrebne ostvarene vrijednosti prošle i tekuće godine.

Za više informacija o navedenom kontaktirajte nas na tel. +385 1 4091 300 ili e-mail: poslovna.rjesenja@megatrend.com