Vijesti

Ubrzajte podatkovnu znanost i AI

Josipa Jurić

Automatizirajte, predvidite i optimizirajte svoje AI projekte pomoću IBM Watson Studio Premium za Cloud Pak for Data!

Za više informacija kontaktirajte nas na tel. +385 1 4091 300 ili e-mail: poslovna.rjesenja@megatrend.com.