Vijesti

Ugovorena dodjela bespovratnih sredstava iz EU fondova

fran.strajher@megatrend.com

Tvrtka  Megatrend poslovna rješenja d.o.o. ugovorila je dodjelu bespovratnih sredstava iz natječaja  Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a kroz IKT – 2, koji se financira iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u razdoblju od 2014.-2020., za projekt pod nazivom “Digitalna transformacija poslovnih procesa kroz implementaciju integriranih aplikacija”. Ukupna vrijednost projekta iznosi 949.800,00 kuna, a iznos od 512.892,00 kuna (54% ukupne vrijednosti projekta) Ministarstvo će dodijeliti u obliku bespovratnih sredstava. https://www.strukturnifondovi.hr/

 

Kako bi tvrtka brzo i uspješno mogla reagirati na promjene u okruženju i uspješno poslovati, nužno je osigurati dobre procese unutar tvrtke te iste automatizirati i podržati adekvatnom programskom podrškom.

Poslovni procesi će se i integrirati u određenim dijelovima (marketing i prodaja, planiranje i kontroling, kontroling i marketing, kontroling i upravljanje rizicima, kontroling i upravljanje imovinom) te rezultirati smanjenjem utroška vremena i većom efikasnosti rada zaposlenika. Dobiveno vrijeme iskoristit ćemo i za analizu mogućih novih produkata, uspostavljanje procesa prikupljanja ideja za nove produkte i uspostavljanje procesa razvoja i uvođenja novih produkata. To nam je temelj za izgradnju odnosa s novim klijentima te povećanje broja zaposlenih, povećanje prihoda i povećanje ulaganja u razvoj.

Predviđeno trajanje projekta je 12 mjeseci, odnosno do studenog 2020. godine.

Rezultatom projekta koristit će se uprava i zaposlenici tvrtke u poslovanju kao i pri donošenju strateških odluka.

Za više informacija o projektu, molimo kontaktirajte na poslovna.rjesenja@megatrend.com

 

Projekt je sufinanciran od strane Europskog fonda za regionalni razvoj.

Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost poduzeća Megatrend poslovna rješenja d.o.o.