Archive: Pon lip 2017

Nadica Ćurić – Segarić novo pojačanje MPR-a

Tim Megatrend poslovnih rješenja dobio je pojačanje u Nadici Ćurić-Segarić koja se pridružila tvrtki kao IT konzultant. Od početka svog profesionalnog djelovanja radila je na poslovima međunarodne veleprodaje u telekomunikacijama te je sudjelovala u radu međunarodnih telekomunikacijskih tijela i radnih skupina. Veći dio dosadašnje karijere provela je u HT-u, gdje… Continue Reading