Archive: Pet pro 2020

Mreža članak: Virtualna asistencija

Obrada prirodnog jezika (engl. Natural Language Processing, skraćeno NLP) odnosi se na područje koje pomoću lingvistike i umjetne inteligencije (strojnog/dubokog učenja) pokušava dati kompjutorima vještinu čitanja i razumijevanja ljudskih (prirodnih) jezika. Pročitajte više o prednostima korištenja virtualnih asistenata, u članku koji je za časopis Mreža, pripremio naš Domagoj Marić, voditelj… Continue Reading