Vijesti

Članak: Semantička pretraga dokumenata

Josipa Jurić

U prošlosti se pretraživanje dokumenata provodilo tako da se tražilo točno podudaranje riječi unutar dokumenata (tzv. leksička pretraga). No, takav način pretraživanja nije uvijek bio učinkovit zbog bogatstva i složenosti različitih jezika. Prelaskom na semantičku pretragu dokumenata pretraživanje se obavlja ne samo tražeći postojanost riječi u dokumentu već uzimajući u obzir i značenje samih riječi.

U članku koji je za časopis Mreža pripremila naša Tina Knežević, razvojna inženjerka, saznajte više o prednostima semantičkog pretraživanja, njegovim komponentama i alatu IBM Watson Discovery koji nam omogućava semantičko pretraživanje.

Za sva vaša dodatna pitanja ili savjet kako semantička pretraga može unaprijediti vaše poslovanje slobodno se obratite našim stručnjacima na e-mail poslovna.rjesenja@megatrend.com ili na tel. +385 1 4091 300.