Vijesti

MPR uspješno završio projekt modernizacije CROPOS sustava za DGU

Josipa Jurić

Osam godina nakon prve implementacije CROPOS sustava (Hrvatski pozicijski sustav) – državna mreža referentnih GNSS stanica Republike Hrvatske – u Državnoj geodetskoj upravi, napravljen je redizajn postojećeg sustava koji se sastojao od sedam poslužitelja.

Za postojeći sustav Megatrend je 2013. godine na CROPOS konferenciji dobio i Priznanje za poseban doprinos razvoju i primjeni GNSS tehnologije u Republici Hrvatskoj, za izgradnju CROPOS sustava i njegovo održavanje u zadnjih pet godina.

CROPOS sustav kontinuirano je rastao i postajao sve opterećeniji (sve veći broj korisnika, sve veće količine podataka, sve veći broj stanica uključenih u mrežno rješenje) te se pristupilo redizajnu sustava. Kako nove verzije upravljačkih programa omogućuju postavljanje većeg broja modula na manjem broju poslužitelja, dosadašnji sustav se zamijenio s dva nova poslužitelja, zasebnim sustavom za pohranu, novim vatrozidom te dva nova mrežna preklopnika.

Sam projekt se sastojao od nekoliko faza:

• Instalacija i konfiguracija operacijskog sustava i sistemskih aplikacija
• Instalacija i konfiguracija uređaja za arhiviranje podataka
• Instalacija i konfiguracija sigurnosnog sustava kontrolnog centra
• Povezivanje i konfiguracija sustava s opremom pružatelja mrežnih Internet usluga za prikupljanje i distribuciju podataka u Trimble Pivot Platform
• Povezivanje i konfiguracija sustava s VPN mrežom sustava
• Testiranje rada sustava
– Računalna i programska oprema
– Prikupljanje podataka
– Distribucija podataka korisnicima u realnom vremenu i za naknadnu obradu
– Pohrana podataka na magnetske trake i vraćanje podataka
• Edukacija službenika DGU – MS SQL Server.

Ukupno trajanje projekta je 30 dana u što je uključeno testiranje rada novog sustava te edukacija korisnika o korištenju nove verzije Trimble Pivot Platform i MS SQL Servera.

Zadaća kontrolnog centra:

• Nadzor i administracija cijelog sustava
• Nadzor rada referentnih GNSS stanica
• Prikupljanje podataka mjerenja referentnih GNSS stanica
• Razmjena podataka referentnih GNSS stanica sa susjednim zemljama
• Slanje podataka mjerenja 5 CROPOS referentnih GNSS stanica u EUREF/EPN centar
• Umrežavanje referentnih GNSS stanica
• Obrada podataka mjerenja, izjednačenje i računanje korekcijskih parametara u realnom vremenu
• Obavljanje datumske i visinske transformacije koordinata u realnom vremenu
• Nadzor i upravljanje korisnicima sustava
• Distribucija korekcijskih parametara i RINEX podataka korisnicima
• Pohrana podataka u realnom vremenu
• Pohrana podataka na magnetske trake
• Obračun korištenja usluga CROPOS sustava

Glavni cilj projekta je, uz povećanje same efikasnosti sustava, omogućiti korisnicima neometan rad tijekom migracije. Zahtjev je bio da za vrijeme trajanja instalacije i konfiguracije računalne i programske opreme prekid u radu CROPOS sustava može trajati najviše pet dana, što smo uspjeli ostvariti i vrijeme prekida svesti tek na nekoliko minuta (i to samo u kratkoj fazi prebacivanja korisnika na novi sustav).