Vijesti

Primjena NLP-a u upravljanju ljudskim resursima

Josipa Jurić

Obrada prirodnog jezika (engl. Natural Language Processing, NLP) jest zajedničko potpodručje lingvistike i umjetne inteligencije koje kompjutorima daje vještinu čitanja, razumijevanja i zaključivanja iz ljudskih jezika.

Virtualni asistenti vjerojatno su najpopularnija primjena NLP-a. Kako je danas većina ljudske interakcije online, virtualni asistenti dobivaju sve više na važnosti. Kako odjeli ljudskih resursa također mogu imati koristi od primjene umjetne inteligencije u svojim procesima saznajte u našem članku!