Vijesti

Smart članak: Računalna obrada hrvatskog jezika

fran.strajher@megatrend.com

Obrada prirodnog jezika (eng. Natural Language Processing, skraćeno NLP) je s razvojem metoda strojnog i dubokog učenja i sama doživjela velik napredak te je danas neizostavan dio naše svakodnevice. U časopisu Smart, pročitajte više o tome kako je naša virtualna asistentica Đurđa postala glavni asistent za konferencije

Za više informacija kontaktirajte nas na tel. +385 1 4091 300 ili e-mail: poslovna.rjesenja@megatrend.com.