Umjetna inteligencija

Umjetna inteligencija

Umjetna inteligencija (AI) je sve popularnije područje koje se bavi izradom inteligentnih sustava za asistenciju ljudima pri rješavanju raznih kompleksnih zadataka. Mnogo je područja primjene, odnosno poslovnih i svakodnevnih problema koje je moguće riješiti korištenjem procesa umjetne inteligencije, uključujući metode strojnog i dubokog učenja.

Prvi i očigledni primjer primjene AI-ja jest obogaćivanje tradicionalne poslovne analitike modelima strojnog učenja i naprednim statističkim modelima kako bi se ostvarila pametna, prediktivna analitika. Primjenom spomenutih statističkih i matematičkih metoda na strukturirane i nestrukturirane podatke dobivamo uvid u uzorke i odnose među podacima te možemo procijeniti vjerojatnost da se u budućnosti određeni događaj dogodi ili ne dogodi. 

Računalni vid je još jedno potpodručje primjene gdje se asistencija postiže na raznim vizualnim podacima. Ovdje se najčešće priča o procesima vizualnog prepoznavanja, odnosno detekcije raznih objekata na slikama i njihove klasifikacije.

Ako pričamo o tekstualnim, odnosno jezičnim podacima, onda je riječ o procesima tzv. obrade prirodnog jezika (eng. Natural Language Processing, NLP). Virtualni asistenti koje Megatrend nudi automatiziraju razne poslovne procese i pomažu ljudima u raznim kompleksnim zadacima poput analize sentimenta, semantičkog pretraživanja (pretraživanja po značenju) velike količine dokumenata te smanjivanja opterećenja na korisničku podršku (call centre) ili organizatore događaja i konferencija. Megatrend nudi i razna “skrojena” NLP rješenja, kako za engleski, tako i za hrvatski i srodne jezike. Uz kontinuirani razvoj poslovnih AI rješenja, Megatrend koristi i razne alate IBM Watson platforme. IBM Watson je vodeća svjetska platforma za rješavanje NLP problema i integraciju NLP-a u vlastite poslovne procese. Kao sustav za umjetnu inteligenciju popularan je među organizacijama u različitim industrijskim granama zbog jednostavnosti njegove primjene u vlastitom poslovnom okruženju.