Blog

računalni vide u trgovini

Računalni vid ide u trgovinu

Postoje procjene po kojima se 76% svih odluka pri kupovini donosi na licu mjesta. Iz toga se može pretpostaviti da je većina kupovina impulzivne prirode. Na tu pretpostavku se oslanjaju proizvođači i distributeri i ulažu resurse u razvoj procesa u tom krajnjem koraku prodaje.Optimizacija tih procesa u svrhu maksimiziranja prodaje zove se retail execution, a […]

Iskoristite moć dubokog učenja uz IBM Watson Machine Learning

Umjetna inteligencija starija je od Interneta, dok je sam termin “umjetna inteligencija” smišljen povodom ljetne istraživačke radionice koledža u Dartmouthu 1956. godine.  Od tada je umjetna inteligencija povremeno, ali uvijek upečatljivo dolazila u središte pažnje. U današnje vrijeme umjetnu inteligenciju koristimo svakodnevno, a gotovo da nema industrije u kojoj se umjetna inteligencija ne primjenjuje. Tu […]

Posluživanje modela strojnog učenja

Cilj ovog bloga je demonstrirati kako poslužiti neki duboki model za klasifikaciju slika. Najpopularnija rješenja za posluživanje modela kroz API su NVIDIA Triton Inference Server, TensorFlow Serving i TorchServe. Kako i samo ime kaže, TensorFlow Serving se koristi za posluživanje modela pisanih u TensorFlowu, a TorchServe za modele pisane u PyTorchu. Za razliku od njih, […]

Uvod u Docker

Uvod u Docker

U ovom ćemo vas blogu upoznati s platformom za kontejnerizaciju Docker. Objasnit ćemo razliku između kontejnera (engl. container) i virtualnih strojeva (engl. virtual machine – VM) te nabrojati neke prednosti i nedostatke. Zatim ćemo vas provesti kroz osnovne naredbe te na kraju pokrenuti jednostavnu Django aplikaciju unutar Docker kontejnera. Kontejneri vs virtualni strojevi Kontejneri i […]

programski jezik Python

Rast programskog jezika Python

Python je programski jezik koji je kroz zadnje desetljeće kontinuirano imao osigurano mjesto među najpopularnijim programskim jezicima u svijetu, a i ove godine čini se da njegovom porastu u popularnosti nema kraja. Danas ga se može pronaći svugdje, bilo u industriji ili u akademskoj domeni. Njegova jednostavnost sintakse i brzina pisanja programskog koda čine ga […]

Novosti i trendovi u svijetu umjetne inteligencije i znanosti o podacima

Praćenje novosti u svijetu umjetne inteligencije, ili još uže, u svijetu znanosti o podacima, može biti poprilično izazovan posao. Jako je puno vijesti, trendovi se mijenjaju iz dana u dan, znanstveni članci objavljuju se na dnevnoj bazi te je teško filtrirati sve informacije koje pristižu i odvojiti bitno od manje bitnog. Ovdje ćemo obraditi nekoliko […]

Neo4j u telekomima

Graf baze podataka Baze podataka mogu se podijeliti na one koje koriste SQL (engl. Structured Query Language) upitni jezik i one koje ga ne koriste, tzv. NoSQL baze podataka. Jedna od vrsta NoSQL baza podataka su graf baze podataka. Graf baze podataka temelje se, kako i samo ime kaže, na grafu. Graf sadrži čvorove (engl. […]

regularni izrazi

Crash course regularnih izraza

Regularni izrazi (engl. Regular Expressions, RegEx) su sekvence znakova koje opisuju skup sekvenci znakova (engl. search pattern) prema određenim sintaksnim pravilima. Korisni su za pronalaženje specifične informacije unutar veće količine tekstualnih podataka.

augmentacija slika, afine sugmentacije

Augmentacija slika koristeći TensorFlow

Augmentacija slika je procedura pri kojoj se skup podataka umjetno proširi primjenjivanjem različitih transformacija na slike. Svrha toga je dvojaka, s jedne strane ćemo poboljšati preciznost i točnost modela, a s druge ćemo unaprijediti generalizabilnost modela.