Blog

Poslovne primjene grafova

Poslovne primjene grafova

Graf baze podataka koriste se u različitim industrijama, od telekomunikacijske, hotelijerske, do različitih bankarskih i drugih financijskih ustanova, za potrebe prodaje i praćenja prodajnih lanaca, pa sve do državnih institucija i praćenja sigurnosnih procesa. Graf baze podataka i Neo4j Jedna od glavnih podjela baza podataka je na one koje koriste SQL (engl. Structured Query Language) […]

otimizacija skladišta, ruta, procesa

Optimizacija skladišta/ruta/procesa

Pojam optimizacije dobro je poznat i već neko vrijeme optimizacijski modeli sastavni su dio svakog ozbiljnog poslovanja. U SAD-u su metode optimizacije razvijene tijekom Drugog Svjetskog rata prvenstveno za probleme vojne logistike, kao što je optimiziranje prijevoza vojske i opreme konvojima. Optimizacija je, najjednostavnije rečeno, pronalaženje „najboljeg“ rješenja iz skupa svih postojećih rješenja. U taj […]

zadovoljni gosti hotela

Kako gostima omogućiti 5 star experience

Uslužne djelatnosti uvelike ovise o zadovoljstvu krajnjih korisnika. Zadovoljan gost, ne samo da će se rado vratiti, već će svoje iskustvo podijeliti i s drugima te na taj način privući nove goste. No isto vrijedi i obrnuto, nezadovoljan gost povlači sa sobom brojne izgubljene goste koji će zbog loše preporuke zaobići taj objekt. U zemljama […]

Vizualizacija visokodimenzionalnih podataka

U svijetu strojnog učenja nerijetko se barata sa skupovima podataka čije su dimenzije (broj značajki) reda veličine nekoliko tisuća. Također, budući da mi kao ljudi nismo sposobni percipirati dalje od treće dimenzije, takvi podatci nam uvelike otežavaju nalaženje ikakvih smislenih uzoraka unutar njih i to je zapravo tema ovog blog posta, metode kojima možemo uzeti […]

Automatizacija web preglednika – Selenium WebDriver

Što je Selenium? Selenium je skupina open source alata i biblioteka koje su usmjerene na automatizaciju operacija unutar web preglednika, bilo da se radi o testiranju web aplikacija, automatiziranom pregledavanju weba i preuzimanju sadržaja (web scraping) ili automatizaciji nekih operacija za koje je neefikasno i nepotrebno da ih uvijek rade ljudski korisnici. Selenium WebDriver jedan […]

Novosti i trendovi u svijetu umjetne inteligencije i znanosti o podacima

U prethodnom blog postu o novostima u svijetu umjetne inteligencije i znanosti o podacima pisali smo o vrstama umjetne inteligencije i Gato-u, modelu koji je razvio Deepmind i koji se predstavlja kao model opće umjetne inteligencije. Ovog puta pozabavit ćemo se sonifikacijom podataka, objasnit ćemo što predstavlja taj proces i koja su najnovija dostignuća na […]

Amazon Quicksight

Amazon Quicksight je servis poslovne inteligencije protkan funkcionalnostima strojnog učenja, namijenjen računalstvu u oblaku, te je dio lepeze rješenja Amazon Web servisa (engl. Amazon Web Services). Kao i svakom drugom alatu poslovne inteligencije, krajnji cilj Quicksighta je pružanje podrške u procesu donošenja odluka izvlačenjem korisnih informacija iz podataka. Krajnji proizvod Quicksight servisa prema krajnjim korisnicima […]

YOLO algoritam računalnog vida

Primjena YOLO algoritma računalnog vida

YOLO algoritam (engl. You Only Look Once) samim imenom naslućuje da se radi o algoritmu iz podskupine “One-Stage” algoritama računalnog vida. Jedno-razinsku skupinu dijeli zajedno sa SSD (engl. Single Shot Detection) algoritmom koji je nešto precizniji od YOLO algoritma, ali i sporiji. Upravo je  brzina i primjena u realnom vremenu glavna prednost i karakteristika YOLO […]

Semantičko pretraživanje dokumenata

Semantička pretraga dokumenata

Pretraživanje sadržaja je aktivnost koju svi redovito radimo u privatne i poslovne svrhe, bilo da se radi o pretraživanju baza podataka, dokumenata ili web stranica. Za razliku od pretraživanja papirnatih dokumenata, gdje je jedini način da pronađemo određeni sadržaj da pročitamo sve dokumente koje pretražujemo, digitalizacijom smo uvelike smanjili vrijeme i količinu obavljanja takvih zadataka. […]