Blog

Vizualizacija visokodimenzionalnih podataka

U svijetu strojnog učenja nerijetko se barata sa skupovima podataka čije su dimenzije (broj značajki) reda veličine nekoliko tisuća. Također, budući da mi kao ljudi nismo sposobni percipirati dalje od treće dimenzije, takvi podatci nam uvelike otežavaju nalaženje ikakvih smislenih uzoraka unutar njih i to je zapravo tema ovog blog posta, metode kojima možemo uzeti […]

Automatizacija web preglednika – Selenium WebDriver

Što je Selenium? Selenium je skupina open source alata i biblioteka koje su usmjerene na automatizaciju operacija unutar web preglednika, bilo da se radi o testiranju web aplikacija, automatiziranom pregledavanju weba i preuzimanju sadržaja (web scraping) ili automatizaciji nekih operacija za koje je neefikasno i nepotrebno da ih uvijek rade ljudski korisnici. Selenium WebDriver jedan […]

Novosti i trendovi u svijetu umjetne inteligencije i znanosti o podacima

U prethodnom blog postu o novostima u svijetu umjetne inteligencije i znanosti o podacima pisali smo o vrstama umjetne inteligencije i Gato-u, modelu koji je razvio Deepmind i koji se predstavlja kao model opće umjetne inteligencije. Ovog puta pozabavit ćemo se sonifikacijom podataka, objasnit ćemo što predstavlja taj proces i koja su najnovija dostignuća na […]

Amazon Quicksight

Amazon Quicksight je servis poslovne inteligencije protkan funkcionalnostima strojnog učenja, namijenjen računalstvu u oblaku, te je dio lepeze rješenja Amazon Web servisa (engl. Amazon Web Services). Kao i svakom drugom alatu poslovne inteligencije, krajnji cilj Quicksighta je pružanje podrške u procesu donošenja odluka izvlačenjem korisnih informacija iz podataka. Krajnji proizvod Quicksight servisa prema krajnjim korisnicima […]

YOLO algoritam računalnog vida

Primjena YOLO algoritma računalnog vida

YOLO algoritam (engl. You Only Look Once) samim imenom naslućuje da se radi o algoritmu iz podskupine “One-Stage” algoritama računalnog vida. Jedno-razinsku skupinu dijeli zajedno sa SSD (engl. Single Shot Detection) algoritmom koji je nešto precizniji od YOLO algoritma, ali i sporiji. Upravo je  brzina i primjena u realnom vremenu glavna prednost i karakteristika YOLO […]

Semantičko pretraživanje dokumenata

Semantička pretraga dokumenata

Pretraživanje sadržaja je aktivnost koju svi redovito radimo u privatne i poslovne svrhe, bilo da se radi o pretraživanju baza podataka, dokumenata ili web stranica. Za razliku od pretraživanja papirnatih dokumenata, gdje je jedini način da pronađemo određeni sadržaj da pročitamo sve dokumente koje pretražujemo, digitalizacijom smo uvelike smanjili vrijeme i količinu obavljanja takvih zadataka. […]

preditivna analitika

Preditivna analitika

Oni koji ne uče iz povijesti osuđeni su na to da je ponove – prediktivna analitika je tu da nauči sve uzorke iz povijesti, kako bi se pozitivni ishodi ponovili, a pogreške zaobišle. Što je to preditivna analitika? Može se reći kako je to jedna od grana znanosti o podacima, koja koristeći i obrađujući povijesne […]

Kako izgleda korporativno volontiranje u Megatrendu?

Jedan od najkorisnijih načina pomaganja zajednici svakako je volontiranje, a ono korporativno zanimljiv je način kako kompanije mogu prenijeti svoje znanje na one kojima je to potrebno. Volontiranje može nedvojbeno ojačati samu organizaciju i poboljšati njezinu korporativnu kulturu na brojne načine. Predstavlja ono za što se organizacija zalaže, poboljšava privlačenje i zadržavanje zaposlenika, potiče zaposlenike […]

Neo4j u financijama

Nastavno na prethodni blog Neo4j u prodaji, u zadnjem blogu vezanom za serijal graf baza podataka i Neo4j posvetit ćemo se svijetu financija i kako graf baze podataka pomažu pri rješavanju problema i olakšavanju svakodnevnih financijskih procesa. No najprije podsjetimo se još jedanput što se to točno krije iza pojma graf baza podataka. Graf baze […]